Emlak Danışmanlığında İş Sağlığı ve İş Güvenliği

Emlak Danışmanlığında İş Sağlığı ve İş Güvenliği

İş Sağlığı ve güvenliği konusunda en önemli konu Kazalardır. Kaza nedenlerine 4M Mantığı ile incelersek:

 1. Man (İnsan)
  1. Psikolojik Nedenler: Unutkanlık, sıkıntı-üzüntü-keder, çevre etkileri, istem dışı davranış, ihmalci davranış, hatalı davranış
  2. Fiziksel Nedenler: Yorgunluk, uykusuzluk,alkol, hastalık
  3. İşyeri Nedenleri: İnsan ilişkileri, takım çalışması, iletişim
 2. Machine (Makine)
  1. Hatalı makine ve ekipman yerleşimi,
  2. Eksik veya kusurlu koruyucular,
  3. Yetersiz standardizasyon,
  4. Yetersiz kontrol ve bakım,
  5. Yetersiz mühendislik hizmetleri
 3. Media (Ortam ve Çevre)
  1. Yetersiz çalışma bilgisi,
  2. Uygun olmayan çalışma metodu,
  3. Uygun olmayan çalışma yeri ve ortamı
 4. Management (Yönetim)
  1. Yetersiz yönetim organizasyonu,
  2. Tamamlanmamış kurallar ve talimatlar,
  3. Yetersiz güvenlik yönetim planı,
  4. Eğitim ve öğretim yetersizliği,
  5. Uygun olmayan nezaret, yönetim ve rehberlik
  6. Uygun olmayan personel istihdamı,
  7. Yetersiz sağlık kontrolleri

İnşaatlar en fazla iş kazası yaşanan ortamlardır. En fazla yaşanan iş kazası yüksekten düşmedir. Sonra Nakliyat gelirken 3. sırada ise yükleme kaldırma işlemleri gelmektedir.

İnşaat sektörünün iş kazaları yönünden ortak özellikleri nelerdir?

 1. İşler genelde kısa süreli olup çok dinamiktir.
 2. Şantiyeler sürekli değil, geçicidir.
 3. Çalışma koşulları işyerlerine göre değişmektedir.
 4. İşyerlerinde birden fazla taşeron çalışmaktadır.
 5. İnşaat sektöründe branşlaşma çok fazla olmaktadır ve her birinin kendine özgü riskleri vardır.
 6. Eğitimsiz ve vasıfsız işçiler çoktur.
 7. Üretim tipi ve kullanılan ekipman çeşidi çoktur.

Ofisler gibi risksiz gözüken ortamlarda da iş sağlığı ve güvenliği önemlidir.

Ofislerde İş sağlığı ve güvenliği açısından nelere dikkat edlmelidir?

 1. Elektrik
 2. Takılma düşme kayma
 3. Sandalyeden düşme
 4. Ergonomi
 5. Kimyasallar
 6. Radyasyon,
 7. Doğal afetler
 8. Sıcaklık
 9. Soğukluk
 10. Nem rutubet
 11. Gürültü

Emlak Danışmanlığında İş Sağlığı ve güvenliği açısından riskler nelerdir?

 1. Yüksekten düşme
 2. Araç kazaları
 3. Elektrik çarpması
 4. Kaza sırasında yaralanma
 5. Düşen nesnelerin çarpması
 6. Ağır malzeme kaldırılması sonucu sırt ağrıları
 7. Tehlikeli maddelerle temas
 8. Gürültüden dolayı işitme kaybı
 9. Sıcak ve soğuk havadan dolayı fiziki rahatsızlıkları

Yüksekte çalışma nedir?

1.8 metreden daha yüksekte yapılan her iş yüksekte çalışma olarak isimlendirilir ve ayrıca güvenlik önemlerinin alınması gereklidir.

Yüksekte çalışırken nelere dikkat edilmelidir?

 1. Korkuluksuz iskele yada platformlarda çalışmamak
 2. Doğru takılmış bir emniyet kemeri kullanmamak
 3. Kırılgan çatılarda çalışmamak
 4. Emniyet koşulları uygun olmayan merdivenlerde çalışmamak.
 5. Standarta uygun bağlantı halatları, kancalar, karabinalar, makaralar gibi tertibatlar kullanılmalıdır.
 6. Düşmeyi sönümleyici aparatların kullanımı çok önemlidir.
 7. Yatay ve dikay yaşam hatlarının kurulmuş olması gereklidir.
 8. Yaşam hatlarına uygun ekipmanla bağlantı yapılmadan çalışılmamalıdır.
 9. İskelelerde gerekli önemler alınmış olmalıdır?

İskelelerde alınması gereken önlemler nelerdir?

 1. Kendiliğinden hareket etmeyecek, stabilitesi bozulmayacak ve çökmeyecek şekilde tasarlanmış, imal edilmiş ve kurulmuş olması gereklidir.
 2. İskele sistemlerinin güvenli bir şekilde desteklenmesi, yatay ve düşey kuvvetlere karşı uygun şekilde sabitlenmesi gereklidir.
 3. İskelelerin bakımlı bulundurulması gerekmektedir.
 4. Korozyona karşı uygun malzeme kullanılmalıdır.
 5. İskele sisteminde çatlak, kırık, yıpranmış ve korozyona uğramış özellikteki iskele ve bağlantı elemanlarının kullanılmaması gereklidir.
 6. İskelelerdeki kusurların derhal giderilerek zayıf kısımların güçlendirilmesi gereklidir.
 7. İskele platformları hareket etmeyecek şekilde iskele sistemine sabitlenmelidir.
 8. Platform elemanları ile iskele dikey elemanları arasında ve platform döşemesinde çalışanların düşmesine sebep olabilecek boşluk bulunmamalıdır.
 9. İskelelerdeki bütün bağlantı yerleri ile bağlantı elemanlarının yeterli sağlamlıkta olması sağlanmalıdır ve bu bağlantıların kendiliğinden ayrılmaması için gerekli tedbirler alınır.
 10. İskelenin periyodik kontrolü en az 6 ayda 1 yapılmaldır.

İnşaat sektöründeki sağlık sorunları nelerdir?

 1. Toz ve kimyasal nedenli akciğer hastalıkları
 2. Sırt / bel ağrı ve problemleri
 3. El titremeleri
 4. Çimento yanıkları
 5. Deri problemleri

Konut kapıcısı nedir? 

Kapıcı, apartman bakımı, korunması, küçük onarımların yapılması, ortak alanların temizliği, bahçe bakımı, park ve oyun alanı bakımı, spor salonu bakımı ve temizliği gibi işlerden sorumlu kişidir.

Elektrik Tesisatlarında nelere dikkat edilmelidir?

 1. Elektrik tesisatları, yangın, kısa devre, elektrik çarpması, patlama gibi risklere yol açmayacak şekilde kurulmalıdır.
 2. Elektrik çarpması durumunda sakin olunmalıi çarpılan kişiye dokunulmamalı ve öncelikle elektrik akımı kesilmelidir.

Yangın ve acil çıkış kapılarında nelere dikkat edilmeldir?

 1. Tüm yapılarda acil durum kaçış kapıları olmalı ve işaretler bulunmalıdır.
 2. Kaçış kapıları dışarı açılmalı, kaçış kapısına veya kaçış alanına bir şey konmamalı ve kapılar asla kitlenmemelidir.
 3. Elektrik kesilmesi durumunda çıkış alanları ve kapıları aydınlatrılmalıdır.
 4. Acil durumda asansörler kullanılmamalıdır.
 5. Yangın söndürme ekipmanları yeterli sayıda ve kolay ulaşılabilir alanlarda bulunmalıdır. Son kullanma tarihleri kontrol edilmelidir.

İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili dikkat edilmesi gereken diğer konular nelerdir?

 1. Havalandırma sistemleri bakım ve temizliği 3 ayda bir yapılmalıdır.
 2. Ortam sıcaklığı kontrol edilmeli ve gerekli çalışma ortamı oluşturulmalıdır.
 3. Çalışma ortamlarında zemin temiz olmalı kaygan olmamalıdır. Çukur tümsek vs olmamalıdır.
 4. Engelli bireyler için gerekli önlemler alınmış olmalıdır.
 5. Yürüyen merdivenler kontrol altında olmalı, acil durumlar için durdurma tuşu kolay ve ulaşılabilir bir yerde olmalıdır.
 6. Yükleme yerlerinde kaçış yeri bulunmalıdır. Çalışanın düşmeyeceği şekilde önlemler alınmalıdır.

Apartman yöneticilerinin görevleri nelerdir?

 1. İş sağlığı ve güvenliği için için gerekli her türlü önlemi almak,
 2. Gertekli araç ve gereçleri eksiksiz bulundurmak,
 3. Alınan iş sağlığı ve güvenliği ölemlerine uyulup uyulmadığını izlemek, denetlemek ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak,
 4. İşçileri mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek,
 5. Gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini verdirmek,

İşçiler de İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymak, zorundadırlar.

Haber Yorumları