Kentleşme ve Konut Politikası

15 Ekim 2023
Kentleşme ve Konut Politikası

Kentleşme ve Konut Politikası Kavramına Kent Kavramı ile başlayalım:

Kent Nedir?

Kent: Sürekli toplumsal gelişme içinde bulunan ve toplumun, yerleşme, barınma, gidiş, geliş, çalışma, dinlenme, eğlenme gibi gereksinimlerinin karşılandığı, pek az kimsenin tarımsal uğraşılarda bulunduğu, köylere bakarak nüfus yönünden daha yoğun olan ve küçük komşuluk birimlerinden oluşan yerleşme birimidir.

Kentte yaşayanlar genellikle, t,caretle uğraşır ve sanayide çalışır. Hizmet sektöründe ve yönetim alanında bir çok kentli vardır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'na gçre İl ve İlçe merkezleri birer kent olarak kabul edilir.

Bir yeri kent olarak kabul etme sebepleri nelerdir?

 1. İktisadi nedenler
 2. Siyasi nedenler
 3. Demografik nedenler
 4. Sosyolojik nedenler

Kentleşme nedir?

Kırsal alandan kentsel alana geçiş olarak değerlendirilmektedir. Bu süreci etkileyen politikalara da Kentleşme Politikaları denir. Kentleşme bir nüfus birikimi sürecidir. Bu süreçte uzmanlaşmalar artar, ilişkiler değişir.

Sahte Kentleşme, Çarpık Kentleşme Nedir?

Kentleşme sanayileşme ile mümkümdür. Saniyeleşme olmadan yapılan sağlıklı olmayan hızlı kentleşmeye Sahte Kentleşme denir diğer bir adı da Çarpık Kentleşmedir.

Bağımlı Kentleşme Nedir?

Bağımlı Kentleşme özellikle Latin Avrupa ülkelerinde gözükür. Sanayinin olmadığı kentleşme vardır fakat bu kentleşme komşu kentlerdeki veya ülkelerdeki kentlere bağımlıdır.

Karşı Kentleşme Nedir?

Kentsel alandan kırsal alana doğru taşınma işlemidir. Kalabalıklık en büyük nedendir. Doğal afetler diğer bir nedenidir. Emekli olanların ve huzur arayanların seçimidir.

Kentler Nasıl Sınıflandırılabilir?

 1. Ticaret Kenti
 2. Turizm Kenti
 3. Geniş Kentler
 4. Dar Kentler
 5. Büyük Nüfuslu Kentler
 6. Orta Nüfuslu Kentler
 7. Küçük Nüfuslu Kentler

Kent Modelleri Nelerdir:

 1. Köy Kent / Tarım Kent: Bahçe Kent Modeli, Kentsel Köy Modeli, Kırsal Kent Modeli
 2. Yeni Kent: Afetlerden sonra veya göç dalgasından sonra sıfırdan kurulması planlanan kentlerdir.
 3. Ana Kent / Engin Kent: Metropol de denir. 1 Milyondan fazla nüfusu olan yerlere denebilir.
 4. Optimal Kent: Bir kentte insan sayısı arttıkça maliyet azalır fakat bir sayıdan sonra artmaya başlar. Bu sayının göz önünde bulundurulduğu kent modelidir.
 5. Yörekent: Şehirden kaçan üst gelir grubunun gece kalmak için kullandıkları kenttir.
 6. Küresel Kent: Dünya çapında merkez olan bir kenttir. Silikon vadisi buna bir örnektir.
 7. İslam Kenti: Bazı kesimler tarafından düşünülen ve islami motiflerin bulunması planlanan kenttir.
 8. Akıllı Kent: Teknoloji ve iletişim kabşliyetlerinin kentin her yerinde bulunduğu düşünülen kentlerdir.
 9. Kayıp Kent: Daha önce bir kent olan fakat bir nedenle terkedilmiş olan kentlerdir. Efes Antik Kenti buna bir örnektir.
 10. Yoksul Kent: Zamanında zengin olan bir kentin, varlıklılar tarafından terkedilmesiyle yoksulların yalamaya devam ettiği kentlerdir.
 11. Sürdürülebilir Kent: Doğal kaynaklar korunur, Gelişmiş bir kent öğrneğidir.
 12. Yavaş Sakin Kent: Yavaş Gıda Hareketidir. Simgesi Salyangozdur. İzmir Seferihisar, Çanakkale Gökçeada, Artvin Şavşat sakin ket ümvanı almış kentlerdir.
 13. Yaratıcı Kent: Yetenekli insanları çeken veya yetiştiren kentlerdir. Nobel veya Oskar ödülü almış birilerinin yaşadığı kentler bunlara örnektir.
Haber Yorumları